Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 14:52
kontakt
XBSPROLOG

Komunikaty

11/08/23 05:50  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (16/2023) Raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023
11/07/23 14:18  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (15/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023/2024 roku
03/07/23 10:08  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (14/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
10:03  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (13/2023) Życiorys zawodowy Członka Zarządu Spółki
30/06/23 19:38  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (12/2023) XBS PRO-LOG SA Powołanie nowego członka Zarządu Emitenta
18:21 XBS PRO-LOG S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki udzielonej przez Emitenta
18:15 XBS PRO-LOG S.A.: Zawarcie przez Emitenta aneksu do warunków emisji obligacji
13/06/23 17:23 XBS PRO-LOG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2023 r.
11:18  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (11/2023) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki
12/06/23 17:28  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (10/2023) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
17:20  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (9/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2023 roku
19/05/23 09:34 XBS PRO-LOG S.A.: Pośrednia zmiana stanu posiadania
09:11 XBS PRO-LOG S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
08:57  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (8/2023) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
12/05/23 20:26  brak uprawnień XBS PRO-LOG SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 czerwca 2023 roku