Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 22:31
kontakt
EXAMOBILE

Komunikaty

12/06/24 00:06  brak uprawnień EXAMOBILE SA (8/2024) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
11/06/24 23:46  brak uprawnień EXAMOBILE SA (7/2024) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
18:48 EXAMOBILE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 11 czerwca 2024 r.
18:38  brak uprawnień EXAMOBILE SA (6/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2024 r.
15/05/24 20:06 EXAMOBILE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
19:43  brak uprawnień EXAMOBILE SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
13:45 EXAMOBILE S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2023
07:31  brak uprawnień EXAMOBILE SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
08/05/24 08:32 EXAMOBILE S.A.: Rekomendacja Zarządu w zakresie podziału zysku za 2023 rok
15/04/24 17:17  brak uprawnień EXAMOBILE SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
20/03/24 07:17  brak uprawnień EXAMOBILE SA (2/2024) Raport roczny za 2023 rok
31/01/24 13:09  brak uprawnień EXAMOBILE SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
14/12/23 15:35  brak uprawnień EXAMOBILE SA (12/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta
14/11/23 07:32  brak uprawnień EXAMOBILE SA (11/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
11/08/23 22:57 EXAMOBILE S.A.: Odstąpienie od publikowania informacji o osiągnięciu kolejnych przychodów od Kontrahenta