Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 22:31
kontakt
EXAMOBIL

Komunikaty

20/03/23 17:27 EXAMOBILE S.A.: Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy
17:16  brak uprawnień EXAMOBILE SA (3/2023) Raport roczny za 2022 rok
17/03/23 18:53  brak uprawnień EXAMOBILE SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2022 rok
23/02/23 21:31 EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie oświadczenia o rezygnacji z prawa do obejmowania akcji serii F będącej elementem Programu Motywacyjnego uchwalonego w 2020 roku oraz propozycji nowego Programu Motywacyjnego na lata 2023-2026
08/02/23 20:12  brak uprawnień Examobile chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego
19:53 EXAMOBILE S.A.: Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy
19:39 EXAMOBILE S.A.: Aktualizacja informacji związanych z prowadzonym przeglądem opcji strategicznych
31/01/23 20:22  brak uprawnień EXAMOBILE SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
24/12/22 03:48 EXAMOBILE S.A.: Transakcje na wartość umowy znaczącej
14/11/22 07:27  brak uprawnień EXAMOBILE SA (13/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
15/09/22 18:59  brak uprawnień Examobile rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
18:52 EXAMOBILE S.A.: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
10/08/22 07:14  brak uprawnień EXAMOBILE SA (12/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
05/07/22 11:57 EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E
04/07/22 22:34  brak uprawnień EXAMOBILE SA (11/2022) Rejestracja zmian w Statucie Spółki