Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 02:25
kontakt
BIOMASS

Komunikaty

14/11/23 17:25  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (11/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport BIOMASS ENERGY PROJECT za III kwartał 2023r.
13/11/23 16:30  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (10/2023) Zakończenie subskrypcji akcji Serii H
03/10/23 23:22  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (9/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
14/09/23 15:11 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Podpisanie umowy dystrybucyjnej z Bramble Germany GmbH, (nazwa handlowa DR FOERSTER COSMETICS) z Niemiec
21/08/23 09:36 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Podpisanie umowy ramowej o świadczeniu usług e-commerce z firmą Lingble Pte. Ltd z Singapuru w zakresie globalnego handlu E-Commerce.
18/08/23 23:17 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14/08/23 21:34  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (8/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2023r. BIOMASS ENERGY PROJECT S. A.
11/07/23 13:16 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 07.07.2023r.
07/07/23 18:12  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (7/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta
10/06/23 20:46  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
20:36 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
31/05/23 21:20  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (5/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport za 2022 rok BIOMASS ENERGY PROJECT S. A.
18/05/23 18:48  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (4/2023) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
18/04/23 12:32 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Podpisanie umowy o współpracy ze spółką Asseco Poland w celu propagowania jej usług na rynku brytyjskim.
23/02/23 09:13 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Podpisanie porozumienia - Memorandum of Understanding , MOU( Protokołu Ustaleń) w sprawie ustanowienia strategicznego partnerstwa z firmą Lingble Pte. Ltd z Singapuru w zakresie globalnego handlu E-Commerce.