Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 19:10
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

22/09/23 12:12  brak uprawnień OT Logistics spodziewa się wzrostu poziomu przeładunków zboża
20/09/23 21:32 OT LOGISTICS: Uzupełnienie skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku o opinię Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. odnoszącą się do wyrażonych przez audytora wniosków z zastrzeżeniem
10:57 OT LOGISTICS: Zawarcie przyrzeczonej umowy dzierżawy pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., a spółką zależną Emitenta - OT Port Świnoujście S.A
19/09/23 22:03  brak uprawnień Grupa OTL widzi utrzymujący się wzmożony popyt na usługi logistyczne
20:13 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
08/09/23 07:15  brak uprawnień OT Logistics chce do końca '23 przedstawić zaktualizowaną strategię grupy (wywiad)
26/07/23 10:02 OT LOGISTICS: Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie - zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
25/07/23 20:22  brak uprawnień OT Logistics szacuje, że miało w I półroczu 2023 r. 124 mln zł zysku netto
19:52 OT LOGISTICS: Szacunkowe wybrane dane finansowe za I półrocze 2023 roku
20/06/23 15:49 OT LOGISTICS: Zawarcie przedwstępnej umowy dzierżawy pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., a spółką zależną Emitenta - OT Port Świnoujście S.A. i ujawnienie informacji poufnej
09/06/23 21:06 OT LOGISTICS: Informacja o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
21:02 OT LOGISTICS: Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie - zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
02/06/23 18:39 OT LOGISTICS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 26.05.2023 r.
01/06/23 22:33 OT LOGISTICS: Informacja o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
22:28 OT LOGISTICS: Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce