Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 17:41
kontakt
OTLOGIS

Komunikaty

19/04/24 17:16 OT LOGISTICS: Informacja o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
17:12 OT LOGISTICS: Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie - zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
18/04/24 19:10 OT LOGISTICS: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.05.2024 r. wraz z projektami uchwał
17/04/24 14:48  brak uprawnień OT Logistics notuje sygnały poprawy koniunktury rynkowej w II kwartale '24
16/04/24 19:18  brak uprawnień OT Logistics chce wypłacić 5,72 zł dywidendy z zysku za 2023 rok.
18:51 OT LOGISTICS: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023 wraz z opinią Rady Nadzorczej
18:49 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS
18:47 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS
01/02/24 13:19  brak uprawnień OT Logistics szacuje, że miało w 2023 r. około 160 mln zł zysku netto
12:59 OT LOGISTICS: Szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za 2023 rok
25/01/24 10:41 OT LOGISTICS: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024
22/11/23 11:56  brak uprawnień OT Logistics wciąż obserwuje stagnację w zakresie importu węgla
21/11/23 18:39 OT LOGISTICS: OT LOGISTICS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/11/23 14:41  brak uprawnień Spółka zależna OT Logistics podpisała umowę na rozbudowę OTPŚ; koszt to ok. 40 mln zł
14:15 OT LOGISTICS: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta, OT Port Świnoujście S.A., umowy na realizację rozbudowy terminala AGRO