Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:24
kontakt
AGEROZIN

Komunikaty

01/07/22 17:33 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (10/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
17:27 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30.06.2022 r.
04/06/22 22:08 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
22:03 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
30/05/22 23:47 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (8/2022) Raport roczny za 2021 rok
20/05/22 17:25 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (7/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
13/05/22 20:09 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (6/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022
24/03/22 18:52 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.
22/02/22 23:06 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (5/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 - korekta
16/02/22 18:47 brak uprawnień GPW: Komunikat: AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI, MM CONFERENCES
17:45 brak uprawnień GPW: Komunikat: AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI
15/02/22 19:13 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (4/2022) Raport o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego
19:03 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (3/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021
27/01/22 20:27 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (2/2022) Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2022 roku
12/01/22 09:22 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.