Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 11:44
kontakt
JRHOLDIN

Komunikaty

12/04/24 21:18 JR HOLDING ASI S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej
11:08 JR HOLDING ASI S.A.: Skup akcji własnych
04/04/24 22:03 JR HOLDING ASI S.A.: Podjęcie decyzji o zmianie sposobu wyceny udziałów Ongeno sp. z o.o.
27/03/24 17:33 JR HOLDING ASI S.A.: JR HOLDING ASI S.A.
26/03/24 17:12  brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - JR HOLDING
12:19  brak uprawnień JR HOLDING ASI SA (1/2024) JR HOLDING ASI Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
18/03/24 09:05  brak uprawnień Kurs akcji JR Holding wzrósł o 6,7 proc. na otwarciu w debiucie na rynku głównym GPW
13/03/24 18:02  brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - JRHOLDING
11/03/24 20:06 JR HOLDING ASI S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji JR HOLDING ASI do obrotu na rynku regulowanym i wykluczenie akcji z obrotu na rynku NewConnect
17:29  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i F spółki JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
17:28  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i F spółki JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A
17:24  brak uprawnień GPW: w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C spółki JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
07/03/24 20:51  brak uprawnień JR HOLDING ASI SA (5/2024) Podjęcie uchwały o powołaniu Komitetu Audytu
28/02/24 19:24  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt emisyjny JR Holding
18:46 JR HOLDING ASI S.A.: Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego