Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:27
kontakt
MASTERPH

Komunikaty

12/07/22 18:00 MASTER PHARM S.A.: Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
13:26 MASTER PHARM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej
13:19 MASTER PHARM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej
12:40 MASTER PHARM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej
07/07/22 19:47 MASTER PHARM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Master Pharm S.A. w dniu 7 lipca 2022 r.
19:39 MASTER PHARM S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 lipca 2022 r.
19:32 MASTER PHARM S.A.: Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Spółki ogłoszonego w dniu 4 lipca 2022 r.
04/07/22 12:41 MASTER PHARM S.A.: Informacja o przymusowym wykupie akcji
09:02  brak uprawnień Master Pharm ogłasza przymusowy wykup swoich akcji po 6,10 zł/szt
08:36  brak uprawnień Informacja o przymusowym wykupie akcji spółki MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi
08:29  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki MASTER PHARM
29/06/22 14:35 MASTER PHARM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Master Pharm S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
14:29 MASTER PHARM S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
13/06/22 18:03 MASTER PHARM S.A.: Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokumentów związanych z zamiarem nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu
17:47 MASTER PHARM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej