Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 09:08
kontakt
PHN

Komunikaty

13/09/23 07:32 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/07/23 17:17 PHN S.A.: Powołanie Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
24/07/23 17:18 PHN S.A.: Informacja o wprowadzeniu do obrotu i pierwszym dniu notowań obligacji serii C
21/07/23 17:28  brak uprawnień GPW: Komunikat - POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI
17:22  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
19/07/23 18:04  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A
29/06/23 17:29  brak uprawnień PHN wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję
17:28 PHN S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29 czerwca 2023 r.
17:26 PHN S.A.: Dywidenda za rok obrotowy 2022
17:25 PHN S.A.: Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2023 r. oraz uchwalone zmiany Statutu Spółki
19/06/23 18:43 PHN S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej
01/06/23 17:20 PHN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
31/05/23 18:09  brak uprawnień PHN chce wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję
17:51 PHN S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2022 r.
25/05/23 08:16  brak uprawnień Strata netto grupy PHN w I kw. 2023 r. wyniosła 8,5 mln zł