Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 19:11
kontakt
PHN

Komunikaty

28/07/22 17:38 PHN S.A.: Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych
28/06/22 17:34  brak uprawnień PHN wypłaci 0,36 zł dywidendy na akcję
17:21 PHN S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 28 czerwca 2022 r.
17:20 PHN S.A.: Dywidenda za rok obrotowy 2021
PHN S.A.: Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2022 r.
27/06/22 17:34 PHN S.A.: Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
02/06/22 12:52  brak uprawnień PHN rozpoczyna pierwszą inwestycję mieszkaniową we Wrocławiu
01/06/22 17:26 PHN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
26/05/22 07:35  brak uprawnień Zysk netto j.d. PHN w I kw. wyniósł 22,3 mln zł wobec 29,6 mln zł rok wcześniej
07:22 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/22 18:43  brak uprawnień Zarząd PHN rekomenduje wypłatę 0,36 zł dywidendy na akcję
18:24 PHN S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2021 r.
27/04/22 17:24 PHN S.A.: PHN S.A.
17:22 PHN S.A.: PHN S.A.
30/03/22 17:21 PHN S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej