Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 13:40
kontakt
PHN

Komunikaty

13/06/24 17:17 PHN S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki przez akcjonariusza
29/05/24 17:16 PHN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
23/05/24 18:04  brak uprawnień Strata netto grupy PHN w I kw. 2024 r. wyniosła 27,1 mln zł
17:16 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/24 17:17 PHN S.A.: Powołanie Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
30/04/24 17:57  brak uprawnień Grupa PHN miała w 2023 roku 167 mln zł straty netto
17:28 PHN S.A.: PHN S.A.
17:24 PHN S.A.: PHN S.A.
24/04/24 17:17 PHN S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 r.
17:15 PHN S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki
22/04/24 17:39  brak uprawnień GPW: komunikat - POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI
17:21  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
18/04/24 19:20  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
22/03/24 14:56 PHN S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki
14/03/24 11:14 PHN S.A.: Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych dnia 13 marca 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki