Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 05:46
kontakt
TERMOREX

Komunikaty

28/06/24 08:43 TERMO-REX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
24/05/24 13:11 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz raportu kwartalnego
25/04/24 13:55 TERMO-REX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo-Rex SA.
13:47 TERMO-REX S.A.: Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 kwietnia 2024 roku.
24/04/24 21:17 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A.
20:32 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A.
29/03/24 08:51 TERMO-REX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
17/01/24 13:30 TERMO-REX S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.
03/01/24 15:51 TERMO-REX S.A.: Zawarcie umowy pożyczki ze Spółką dominującą..
02/01/24 14:28 TERMO-REX S.A.: Otrzymanie płatności z tytułu umowy zbycia akcji spółki zależnej.
20/12/23 20:32 TERMO-REX S.A.: Podpisanie umowy zbycia akcji spółki zależnej.
13/12/23 19:30 TERMO-REX S.A.: Otrzymanie wiążącej oferty kupna od Termo-Rex SA akcji spółki zależnej.
19:22 TERMO-REX S.A.: Temat: Podpisanie umowy o zachowaniu poufności, przystąpienie do czynności due diligence oraz negocjacji warunków transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
01/12/23 12:30 TERMO-REX S.A.: Niedojście do skutku zbycia nieruchomości
24/11/23 13:18 TERMO-REX S.A.: TERMO-REX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego