Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 12:27
kontakt
UNIMOT

Komunikaty

29/05/23 13:44 UNIMOT S.A.: Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
26/05/23 19:08 UNIMOT S.A.: Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
24/05/23 10:59  brak uprawnień Powtórzenie rekordowych wyników z '22 raczej będzie niemożliwe - prezes Unimotu
23/05/23 18:29 UNIMOT S.A.: UNIMOT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/23 10:04  brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację fundamentalną Unimotu do "trzymaj" z "kupuj"
09/05/23 22:18  brak uprawnień Unimot szacuje skorygowaną EBITDA w I kw. na 104,9 mln zł, powyżej konsensusu (opis)
20:29  brak uprawnień Unimot szacuje skorygowaną EBITDA w I kw. na 104,9 mln zł
19:44 UNIMOT S.A.: Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2023 rok
08/05/23 17:20 UNIMOT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 5 czerwca 2023 r.
21/04/23 12:14  brak uprawnień Unimot ocenia, że wyniki za '22 będą trudne do powtórzenia w tym roku (opis)
11:03  brak uprawnień Unimot chce wypłacić dywidendę w '24; ocenia, że wyniki za '22 będą trudne do powtórzenia
20/04/23 21:17 UNIMOT S.A.: UNIMOT S.A.
21:00  brak uprawnień Unimot chce wypłacić 13,69 zł dywidendy na akcję za 2022 rok
20:50 UNIMOT S.A.: UNIMOT S.A.
20:16 UNIMOT S.A.: Rekomendacja w sprawie wypłaty dywidendy oraz polityka dywidendowa