Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 16:27
kontakt
UNIMOT

Komunikaty

05/04/24 16:25 UNIMOT S.A.: Wydłużenie terminu publikacji informacji o ostatecznym rozliczeniu transakcji nabycia akcji Lotos Terminale S.A. (obecnie: Unimot Terminale Sp. z o.o.)
13/02/24 09:23  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył rekomendację dla Unimotu do "kupuj", a 12-mies. wycenę akcji do 160 zł
09/02/24 21:28  brak uprawnień Skorygowana EBITDA Unimotu w IV kwartale spadła do 41 mln zł, blisko konsensusu (opis)
21:24  brak uprawnień Skorygowana EBITDA Unimotu w IV kwartale spadła do 41 mln zł, blisko konsensusu
20:52 UNIMOT S.A.: Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał 2023 r.
31/01/24 14:45 UNIMOT S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
10/01/24 22:21  brak uprawnień Zbigniew Juroszek ma 6,79 proc. akcji Unimotu, szuka kolejnych inwestycji
21:16 UNIMOT S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na walnym zgromadzeniu UNIMOT S.A. przez Fundację Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna wraz z podmiotem dominującym i podmiotami powiązanymi oraz o pośrednim nabyciu akcji przez Zbigniewa Juroszka
05/01/24 12:53  brak uprawnień Newag ma aneks do umowy z Olavion na 4 dodatkowe lokomotywy o wart. 75 mln zł netto
12:20 UNIMOT S.A.: Zakup czterech dodatkowych lokomotyw przez spółkę zależną Olavion sp. z o.o. w ramach wykonania prawa opcji
27/12/23 20:29  brak uprawnień Rząd przedłużył ochronę firm ważnych dla bezpieczeństwa państwa
23/11/23 09:53  brak uprawnień Unimot liczy na poprawę wyników w IV kwartale
22/11/23 19:15 UNIMOT S.A.: UNIMOT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:29 UNIMOT S.A.: Powołanie nowych członków Zarządu
09/11/23 20:32 UNIMOT S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 r.