Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:52
kontakt
UNIMOT

Komunikaty

17/08/22 08:57  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył rekomendację dla Unimotu do "kupuj"
16/08/22 10:37 UNIMOT S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
11/08/22 09:24  brak uprawnień Unimot szacuje skorygowaną EBITDA w II kw. na 64,1 mln zł
09:13 UNIMOT S.A.: Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2022 r.
08/08/22 17:26 UNIMOT S.A.: Rejestracja zmian Statutu Unimot S.A.
01/08/22 19:36  brak uprawnień Unimot szacuje, że dzięki reorganizacji grupy uzyska ok. 30 mln zł dodatkowej skorygowanej EBITDA
19:19 UNIMOT S.A.: Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta do spółki zależnej Unimot Paliwa sp. z o.o.
28/07/22 17:14 UNIMOT S.A.: Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu UNIMOT S.A. przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
21/07/22 19:56  brak uprawnień Fundusze NN PTE mają powyżej 5 proc. głosów na WZ Unimotu
19:49 UNIMOT S.A.: Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu UNIMOT S.A. przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
19/07/22 16:43 UNIMOT S.A.: Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
08/07/22 11:30 UNIMOT S.A.: Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez spółkę zależną od Emitenta 100 proc. akcji LOTOS Terminale S.A.
07/07/22 14:03 UNIMOT S.A.: Przychody ze sprzedaży w czerwcu 2022 r. - wstępne dane
29/06/22 15:53 UNIMOT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2022 r.
15:37 UNIMOT S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2022 r.