Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 22:18
kontakt
MERIT

Komunikaty

03/12/22 12:43  brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (25/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merit Investments ASI S.A. na dzień 29 grudnia 2022 roku
12:38 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merit Investments ASI S.A. na dzień 29 grudnia 2022 roku
02/12/22 18:49 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Zawarcie listu intencyjnego w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych
14/11/22 21:08  brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (24/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
30/09/22 19:17  brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (23/2022) Powołanie Członka Zarządu MERIT INVESTMENTS ASI S.A. na nową kadencję
19:12 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
19:06 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
16/08/22 17:18  brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (22/2022) Zmiana adresu MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
17:16  brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (21/2022) Rejestracja przez sąd zmiany statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
12/08/22 11:38  brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (20/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
27/06/22 20:00 MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Merit Investments ASI S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
19:53  brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (19/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej MERIT INVESTMENTS ASI S.A. na nową kadencję
19:49  brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (18/2022) Korekta raportu bieżącego nr 17/2022 Merit Investments ASI S.A.
19:40  brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (17/2022) Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
01/06/22 20:32  brak uprawnień MERIT INVESTMENTS ASI SA (16/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merit Investments ASI S.A. na dzień 27 czerwca 2022 roku