Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 06:08
kontakt
ONEMORE

Komunikaty

01/07/22 21:29  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (14/2022) Uzupełnienie raportu nr 12/2022 z dn. 29.06.2022 r. - Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
30/06/22 23:21  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (13/2022) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
09:01 ONE MORE LEVEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 roku
29/06/22 22:56  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (12/2022) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
22:42  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (11/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 roku
22/06/22 12:53 ONE MORE LEVEL S.A.: Zawarcie umów o ograniczeniu zbycia akcji Spółki z 8 akcjonariuszami
21/06/22 23:25  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2022 roku
23:16 ONE MORE LEVEL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2022 roku
20/06/22 13:00  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ONE MORE LEVEL S.A.
11/06/22 23:29  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (9/2022) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29.06.2022 roku
10/06/22 23:59  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (8/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku
23:56 ONE MORE LEVEL S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku
09/06/22 16:26 ONE MORE LEVEL S.A.: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B na rynku NewConnect
02/06/22 19:55  brak uprawnień ONE MORE LEVEL SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 roku
19:49 ONE MORE LEVEL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 roku