Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 05:41
kontakt
HMINWEST

Komunikaty

03/09/23 11:37 HM INWEST S.A.: Sprzedaż nieruchomości w Poznaniu do spółki celowej
22/08/23 15:29 HM INWEST S.A.: Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
11/08/23 08:07 HM INWEST S.A.: Podpisanie warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną
04/08/23 16:46 HM INWEST S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
18/07/23 15:27 HM INWEST S.A.: Korekta zawiadomienia w trybie ustawy o ofercie publicznej przez znaczącego akcjonariusza
05/07/23 16:10 HM INWEST S.A.: Określenie ostatecznej ceny sprzedaży udziałów HM Factory Sp. z o.o.
21/06/23 17:01 HM INWEST S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
16:58 HM INWEST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HM Inwest S.A. w dniu 20.06.2023 r.
20/06/23 16:12 HM INWEST S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HM Inwest S.A. w dniu 20.06.2023 r.
15:47 HM INWEST S.A.: Przedterminowa całkowita spłata kredytu Korporacyjnej Linii Kredytowej z Getin Noble Bank S.A.
02/06/23 14:07 HM INWEST S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
30/05/23 17:15 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/23 11:57 HM INWEST S.A.: Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną
09:33 HM INWEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HM INWEST S.A. i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
27/04/23 17:17 HM INWEST S.A.: HM INWEST S.A.