Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 05:36
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

01/07/22 14:21 DATAWALK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 r. List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on 30th June 2022.
30/06/22 17:43 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Total Energies. Sale to the Total Energies.
17:34 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Komendy Głównej Policji. Another sale to the Polish Police Headquarters.
15:54 DATAWALK S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej. Appointment of the Member of the Supervisory Board.
15:40 DATAWALK S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DataWalk S.A. w dniu 30 czerwca 2022r. Resolutions adopted at the Annual General Meeting of DataWalk S.A. held on June 30th, 2022.
23/06/22 14:43 DATAWALK S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej. Proposal of a candidate for a Member of the Supervisory Board.
08:58 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Ally Financial. Follow on purchase from Ally Financial.
22/06/22 14:18 DATAWALK S.A.: Zawarcie umowy z PKN Orlen S.A. Signing an agreement with PKN Orlen.
07/06/22 08:04  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową DataWalk do 201 zł
01/06/22 09:38 DATAWALK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DataWalk S.A. wraz z projektami uchwał. Convening the Ordinary General Meeting of DataWalk S.A. together with the drafts of resolutions.
08:56 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Platformy E-commerce. Sale to an E-commerce Platform.
08:45 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do BC Assembly of First Nations. Sale to the BC Assembly of First Nations.
31/05/22 17:13 DATAWALK S.A.: Zamiar wprowadzenia Programu Motywacyjnego opartego o akcje Spółki dla kluczowego personelu DataWalk S.A. The intention to introduce of Incentive Program based on the Company's shares for the key personnel of DataWalk S.A.
30/05/22 16:18 DATAWALK S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Resignation of the Member of the Supervisory Board.
09:34 DATAWALK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.