Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 02:29
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

25/01/24 14:39 DATAWALK S.A.: Uruchomienie kolejnej transzy Programu Motywacyjnego opartego o RSU. Launch of the next tranche of the RSU-based Incentive Program.
14:33 DATAWALK S.A.: Uruchomienie kolejnej transzy Programu Motywacyjnego opartego o akcje. Launch of the next tranche of the share-based Incentive Program
11/01/24 12:42 DATAWALK S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r. Dates of publishing of periodic reports in 2024.
02/01/24 12:50 DATAWALK S.A.: Powiadomienie o nabyciu warunkowych uprawnień w ramach programu motywacyjnego. Notification of the acquisition of conditional rights under the incentive program.
21/12/23 11:05  brak uprawnień DataWalk zawarł umowę z UEFA na sprzedaż licencji platformy analitycznej
10:36 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA). Sale to Union of European Football Associations (UEFA).
11/12/23 12:18  brak uprawnień DM BOŚ podtrzymał rekomendację "trzymaj" dla DataWalk
01/12/23 21:00 DATAWALK S.A.: Sprzedaż w ramach projektu finansowanego przez jedną z Misji Doradczych Unii Europejskiej (EUAM). Sale under a project funded by one of the European Union Advisory Missions (EUAM).
28/11/23 11:34 DATAWALK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach. Information about shares transactions.
20/11/23 17:36 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Komendy Głównej Policji. Another sale to the Polish Police Headquarters.
15/11/23 17:08 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08:11 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Polaris Wireless. Follow on purchase from Polaris Wireless.
14/11/23 20:38 DATAWALK S.A.: Znaczne pakiety akcji - zmiana w ogólnej liczbie głosów. Significant packets of shares - change in the total number of votes.
03/11/23 08:59  brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację DataWalk do "trzymaj", a wycenę akcji do 53 zł
02/11/23 17:16  brak uprawnień DataWalk szacuje stratę EBITDA skor. po III kw. na 28 mln zł