Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 22:32
kontakt
MERLINGRP

Komunikaty

14/04/23 13:23 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (16/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
13:21 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (15/2023) Ponowna zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku
04/04/23 23:42 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (14/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
23:36 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (13/2023) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku
28/03/23 15:02 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (12/2023) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
27/03/23 18:13 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MERLIN GROUP
21/03/23 22:52 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (11/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
22:50 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (10/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok i określenie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku
22:47 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (9/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
22:42 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (8/2023) Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
15/02/23 14:21 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (7/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
14/02/23 15:15 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (6/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
15:10 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (5/2023) Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
31/01/23 20:01 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (4/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
24/01/23 13:41 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (3/2023) Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok