Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:48
kontakt
MERLINGRP

Komunikaty

28/07/22 08:39  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (20/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20/07/22 13:47  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (19/2022) Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
13/07/22 18:06 MERLIN GROUP S.A.: Informacja w sprawie praw do znaku towarowego merlin.pl
22/06/22 13:31  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (18/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
13:26  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (17/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
20/06/22 20:17  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MERLIN GROUP
02/06/22 10:36  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (16/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
31/05/22 15:56  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (15/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
15:42  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (14/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
19/05/22 13:32  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (13/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
16/05/22 20:16  brak uprawnień MERLIN GROUP SA (12/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 rok
19/04/22 17:54 MERLIN GROUP S.A.: Informacja w sprawie wznowienia działalności sklepu internetowego merlin.pl
11/04/22 15:30 MERLIN GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 9/2022
08/04/22 14:46 MERLIN GROUP S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta - Merlin Buy Sp. z o.o. umowy ramowej w zakresie obsługi magazynowej oraz przygotowania i spedycji towarów
04/04/22 23:32 MERLIN GROUP S.A.: Informacja w sprawie zawarcia umowy lock-up na akcjach Emitenta