Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 14:39
kontakt
MERLINGRP

Komunikaty

28/02/24 13:55 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (4/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022
27/02/24 15:38 brak uprawnień KNF wszczyna postępowania wyjaśniające ws. obrotu akcjami Merlin Group
16/02/24 09:35 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (3/2024) Nałożenie środka dyscyplinującego
02/02/24 19:33 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki MERLIN GROUP S.A. na rynku NewConnect
31/01/24 22:05 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (2/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 rok
18/01/24 17:12 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki MERLIN GROUP S.A. notowanych na rynku NewConnect
16/01/24 21:45 brak uprawnień Merlin Group chce postępowania sanacyjnego
19:32 MERLIN GROUP S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki przez Wierzyciela
19:26 MERLIN GROUP S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
10/01/24 18:56 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (1/2024) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
27/12/23 13:24 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (25/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
15/12/23 09:09 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (24/2023) Nałożenie kary upomnienia
14/12/23 19:58 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MERLIN GROUP S.A.
29/11/23 11:34 brak uprawnień MERLIN GROUP SA (23/2023) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
21/09/23 19:01 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki MERLIN GROUP S.A.