Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 13:40
kontakt
VARSAV

Komunikaty

28/09/23 21:06  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (17/2023) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
25/08/23 16:24 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zawarcie umowy dot. gry Everdream Valley ze spółką zależną
19/08/23 21:06  brak uprawnień Spółka zależna Varsav Game Studios ma umowę z Meta na ko-finansowanie i dystrybucję gry
14:50 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Podpisanie przez Mooneaters S.A. umowy wydawniczej z Meta Platforms Technologies LLC
18/08/23 12:44 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zwrot nakładów poniesionych przez spółkę zależną Mooneaters S.A. na produkcję gry Everdream Valley
14/08/23 16:02  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (16/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku VARSAV Game Studios Spółka Akcyjna
10/08/23 18:50  brak uprawnień GPW: w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 637/2023 Zarządu Giełdy z dnia 26 czerwca 2023 r.
10:19 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zakończenie realizacji projektu QUADRIMA w ramach konkursu "Szybka ścieżka dla Mazowsza"
02/08/23 15:10 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zaliczki na poczet objęcia akcji Emitenta
01/08/23 20:30 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zawarcie umów inwestycyjnych w zw. z dokapitalizowaniem spółki
18/07/23 10:56  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (15/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 lipca 2023 roku - UZUPEŁNIENIE
17/07/23 20:26 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 lipca 2023 roku
20:21  brak uprawnień VARSAV GAME STUDIOS SA (14/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 lipca 2023 roku
10/07/23 19:48 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
19:36 VARSAV GAME STUDIOS S.A.: Zmiana stanu posiadania