Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 08:21
kontakt
MEDIUS

Komunikaty

19/05/23 13:02  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2023) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
21/04/23 19:13 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Dalsze systematyzowanie struktury Grupy kapitałowej Emitenta
06/03/23 14:40  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2023) Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok wraz z informacją o kontynuacji prac sprawozdawczych
02/03/23 19:50  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
13/02/23 17:33  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2023) Publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku
11/01/23 14:18  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
07/12/22 15:05 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Pozytywna opinia Rady Wierzycieli odnośnie propozycji układowych
29/11/22 13:49 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Zmiana porozumienia do umowy dotyczącej finansowania
10/11/22 13:45  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2022) Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok
08:42  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2022) Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2022 roku
09/11/22 14:33 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Systematyzowanie struktury Grupy kapitałowej Emitenta
07/11/22 20:06  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok
03/11/22 17:29 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Stanowisko Rady Wierzycieli odnośnie propozycji układowych
25/10/22 17:26 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 października 2022 roku
14:39  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 25 października 2022 roku