Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 15:38
kontakt
KME

Komunikaty

11/07/24 18:26  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI
27/06/24 11:02 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Postanowienie sądu w sprawie zatwierdzenia układu z wierzycielami
24/06/24 15:59 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2024 roku
15:46  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2024) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
15:44  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2024 r.
27/05/24 10:36 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 24 czerwca 2024 r
10:29  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji na dzień 24 czerwca 2024 r.
09:53  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2024) Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
24/05/24 17:09 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Planowana rozprawa sądowa w sprawie zatwierdzenia układu z wierzycielami
22/05/24 18:33  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2024) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
15/05/24 10:59  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2024) Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2024 roku
13/05/24 11:16  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2024) Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok
09/05/24 12:31  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2024) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok
15/04/24 16:55  brak uprawnień KANCELARIA MEDIUS SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
10/04/24 15:59 KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI: Postanowienie Sądu w sprawie przyjęcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym