Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 04:19
kontakt
SPARKVC

Komunikaty

04/10/22 17:25 SPARK VC S.A.: Dwa zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
03/10/22 18:07 SPARK VC S.A.: Trzy zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18:00 SPARK VC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
07/09/22 15:50 SPARK VC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
02/09/22 11:38  brak uprawnień SPARK VC SA (9/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
08/08/22 23:54  brak uprawnień SPARK VC SA (8/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E
05/08/22 18:00  brak uprawnień SPARK VC SA (7/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
06/05/22 19:16  brak uprawnień SPARK VC SA (6/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
27/04/22 17:09 SPARK VC S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17:07  brak uprawnień SPARK VC SA (5/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 kwietnia 2022 r.
22/04/22 13:26 SPARK VC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
31/03/22 23:56  brak uprawnień SPARK VC SA (4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2022 roku
23:52 SPARK VC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2022 roku
15/03/22 22:16  brak uprawnień SPARK VC SA (3/2022) Raport roczny za 2021 rok
11/02/22 23:59  brak uprawnień SPARK VC SA (2/2022) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022