Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 16:32
kontakt
7FIT

Komunikaty

21/03/23 17:37 brak uprawnień 7FIT SA (3/2023) Raport roczny spółki 7FIT S.A. za 2022 rok
09/02/23 22:18 brak uprawnień 7FIT SA (2/2023) Podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i 2023
31/01/23 21:27 brak uprawnień 7FIT SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
30/12/22 10:34 brak uprawnień 7FIT SA (11/2022) Zmiana adresu siedziby Emitenta
10/11/22 16:52 brak uprawnień 7FIT SA (10/2022) Raport okresowy Spółki 7FIT S.A. za III kwartał 2022 roku
12/08/22 17:01 brak uprawnień 7FIT SA (9/2022) Raport okresowy Spółki 7FIT S.A. za II kwartał 2022 roku
29/06/22 19:00 brak uprawnień 7FIT SA (8/2022) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 r.
18:58 brak uprawnień 7FIT SA (7/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 7FIT S.A. w dniu 29.06.2022 r.
18:50 7FIT S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 29.06.2022 roku
03/06/22 15:24 7FIT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.06.2022 r.
15:15 brak uprawnień 7FIT SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.06.2022 r.
02/06/22 14:48 brak uprawnień 7FIT chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję
14:42 7FIT S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 r.
30/05/22 21:01 brak uprawnień 7FIT SA (5/2022) Raport roczny spółki 7FIT S.A. za 2021 rok
13/05/22 14:19 brak uprawnień 7FIT SA (4/2022) Raport okresowy Spółki 7FIT S.A. za I kwartał 2022 roku.