Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:36
kontakt
FORPOST

Komunikaty

13/07/22 10:56 FORPOSTA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 07 lipca 2022 roku
08/07/22 13:32  brak uprawnień FORPOSTA SA (11/2022) FORPOSTA S.A. przekazuje, iż w dniu 8 lipca 2022 roku, Spółka podjęła uchwałę w sprawie zamiany 996.000 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela.
07/07/22 15:47  brak uprawnień FORPOSTA SA (10/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZ Forposta S.A. w dniu 07 lipca 2022 roku.
21/06/22 13:52 FORPOSTA S.A.: Sprostowanie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Forposta S.A. na 7 lipca 2022 r. wraz z projektami uchwał
13:37  brak uprawnień FORPOSTA SA (9/2022) Sprostowanie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Forposta S.A. na 7 lipca 2022 r. wraz z projektami uchwał
10/06/22 11:16 FORPOSTA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA Forposta S.A. na 7 lipca 2022 roku wraz z
11:08  brak uprawnień FORPOSTA SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu WZA Forposta S.A. na 7 lipca 2022 roku wraz z projektami uchwał
30/05/22 10:35  brak uprawnień FORPOSTA SA (7/2022) Raport roczny Forposta S.A. za 2021 rok
27/05/22 13:43 FORPOSTA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 26 maja 2022 roku
26/05/22 15:26  brak uprawnień FORPOSTA SA (6/2022) Treść uchwał podjętych na NWZA Forposta S.A. w dniu 26 maja 2022 roku.
13/05/22 13:11  brak uprawnień FORPOSTA SA (5/2022) Raport kwartalny Forposta S.A. za I kwartał 2022r.
29/04/22 17:14 FORPOSTA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA Forposta S.A. na 26 maja 2022 roku wraz z projektami uchwał.
16:34  brak uprawnień FORPOSTA SA (4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu WZA Forposta S.A. na 26 maja 2022 roku wraz z projektami uchwał
26/04/22 15:28  brak uprawnień FORPOSTA SA (3/2022) Zawarcie umowy na badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz za 2022 rok
11/02/22 16:39  brak uprawnień FORPOSTA SA (2/2022) Raport kwartalny Forposta S.A. za IV kwartał 2021r