Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:33
kontakt
MENNICAS

Komunikaty

12/07/22 17:07  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (14/2022) Delegowanie członka Rady Nadzorczej
05/07/22 21:57 MENNICA SKARBOWA S.A.: Przedłużenie limitu kredytowego przez BNP Paribas Bank Polska
01/07/22 14:30  brak uprawnień Mennica Skarbowa wypłaci 1 zł dywidendy na akcję
14:24  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (13/2022) Podjęcie przez ZWZ uchwały o wypłacie dywidendy
14:17  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (12/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30.06.2022r. oraz uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki
30/06/22 20:10 MENNICA SKARBOWA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA
15:02  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (11/2022) Zatwierdzenie sprawozdań przez Radę Nadzorczą
14:40  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (10/2022) Zmiany w Zarządzie Spółki
13:47  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (9/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
24/06/22 02:00 MENNICA SKARBOWA S.A.: Zawarcie umowy kredytowej
20/06/22 20:38  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (8/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
09/06/22 13:22  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (7/2022) Wniosek akcjonariusza w sprawie zgłoszenia projektów uchwał
13:10 MENNICA SKARBOWA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Członka Zarządu
04/06/22 20:23 MENNICA SKARBOWA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
20:16  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki