Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 13:46
kontakt
MENNICAS

Komunikaty

19/09/23 23:06  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (10/2023) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
14/09/23 00:01 MENNICA SKARBOWA S.A.: Zawarcie umowy kredytowej
11/08/23 21:41  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (9/2023) Informacja o korekcie raportu rocznego za II kwartał 2023
10/08/23 23:49  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (8/2023) Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za II kwartał 2023 r.
29/07/23 09:54  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (7/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZ po przerwie w dniu 28.07.2023r.
28/07/23 14:02 MENNICA SKARBOWA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA po przerwie w dniu 28.07.2023r.
04/07/23 20:32 MENNICA SKARBOWA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza Spółki
01/07/23 12:40  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (6/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30.06.2023r. oraz uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Przerwa w obradach.
30/06/23 15:06 MENNICA SKARBOWA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA
02/06/23 22:08 MENNICA SKARBOWA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
22:00  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (5/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
21:39 MENNICA SKARBOWA S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2022 rok oraz ocena Rady Nadzorczej Spółki wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za 2022 rok
10/05/23 22:09  brak uprawnień MENNICA SKARBOWA SA (4/2023) Kwartalny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za I kwartał 2023 r.
03/04/23 00:07 MENNICA SKARBOWA S.A.: Uruchomienie nowego Oddziału Mennicy Skarbowej SA w Szczecienie
21/03/23 12:28  brak uprawnień Cena złota będzie rosnąć, Mennica Skarbowa inwestuje w rozwój sieci sprzedaży