Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 18:00
kontakt
PERMAFIX

Komunikaty

15/04/24 18:59 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (7/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
03/04/24 20:57 PRIVATE RENTED SECTOR S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 kwietnia 2024 r.
20:35 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (6/2024) Zatwierdzenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyboru Członka Rady Nadzorczej
20:31 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (5/2024) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 kwietnia 2024 r.
08/03/24 12:02 PRIVATE RENTED SECTOR S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 kwietnia 2024 roku
11:53 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (4/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 kwietnia 2024 roku
01/03/24 19:26 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
16:13 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
14/02/24 17:54 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (3/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
05/02/24 12:06 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (2/2024) Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta
31/01/24 16:15 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (1/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
23/11/23 11:35 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (15/2023) Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej
14/11/23 23:10 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (14/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
22:33 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (13/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
07/11/23 23:20 brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (12/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 listopada 2023 r.