Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 04:44
kontakt
PERMAFIX

Komunikaty

02/06/23 19:35  brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku
19:23 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku
31/05/23 23:48  brak uprawnień PRIVATE RENTED SECTOR SA (5/2023) Raport roczny Spółki za 2022 rok
17/05/23 17:05 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Zmiana danych teleadresowych i strony internetowej Emitenta, odzwierciedlającej nową strategię biznesową Emitenta
20/03/23 23:26  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (3/2023) Rejestracja przez KRS zmiany nazwy, siedziby, adresu i zmian w Statucie Emitenta
14/02/23 19:23  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (2/2023) Raport kwartalny za IV kwartał 2022 r.
19/01/23 14:53  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
20/12/22 20:05  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (14/2022) Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie EBI 13/2022 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
16/12/22 23:23  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (13/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
15/12/22 20:43  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (12/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 grudnia 2022 r.
20:27 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 grudnia 2022 r.
20:12 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2022 r.
06/12/22 18:06  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (11/2022) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
18/11/22 20:33  brak uprawnień PERMA-FIX MEDICAL SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 grudnia 2022 roku
20:26 PERMA-FIX MEDICAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 grudnia 2022 roku