Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:09
kontakt
OPTIZEN

Komunikaty

05/08/22 16:22  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (11/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki
04/08/22 14:21 OPTIZEN LABS S.A.: Zbycie znacznego pakietu akcji
28/07/22 14:18 OPTIZEN LABS S.A.: Podpisanie aneksu do Term Sheet z LaserTec S.A.
27/06/22 21:59 OPTIZEN LABS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r.
21:57  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (10/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
21:04  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (9/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r.
31/05/22 16:51  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2022 r.
16:46 OPTIZEN LABS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.
23/05/22 02:55  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (7/2022) Raport roczny za rok 2021
21/05/22 21:22  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
13/05/22 21:26  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
03/03/22 23:39  brak uprawnień OPTIZEN LABS SA (4/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
19:49 OPTIZEN LABS S.A.: Podpisanie Term Sheet z LaserTec S.A.
17/02/22 19:03  brak uprawnień Optizen Labs chce połączyć się ze spółką LaserTec
18:24 OPTIZEN LABS S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z LaserTec S.A.