Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 19:22
kontakt
ASMGROUP

Komunikaty

30/05/23 21:47 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/05/23 12:52  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ASM GROUP
24/05/23 18:30 ASM GROUP S.A.: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 12 czerwca 2023 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH
18:12 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/05/23 23:49 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23:46 ASM GROUP S.A.: Korekta Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku
17/05/23 21:05 ASM GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.06.2023 roku
13/05/23 07:02 ASM GROUP S.A.: HASH(0x2bd2070)
07:01 ASM GROUP S.A.: HASH(0x2be30b8)
06:01 ASM GROUP S.A.: HASH(0x2bcf768)
06:00 ASM GROUP S.A.: HASH(0x28c8290)
05:56 ASM GROUP S.A.: Korekta jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
30/04/23 21:54 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21:51 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/23 17:25 ASM GROUP S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2023 r.