Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 15:35
kontakt
FOTOVOLT

Komunikaty

28/03/23 13:07 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 kwietnia 2023 r.
13:06 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 kwietnia 2023 r.
20/03/23 21:04 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (3/2023) Jednostkowy raport roczny Foto Volt Eko Energia S.A. za 2022 r.
20:58 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (2/2023) Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Foto Volt Eko Energia S.A. za 2022 r.
16/02/23 19:01 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A2 i E spółki FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
06/02/23 17:21 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A2 i E spółki FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.
02/01/23 09:42 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (1/2023) Terminy przekazywania skonsolidowanych i jednostkowych raportów okresowych w 2023 r.
07/12/22 11:14 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (30/2022) Korekta raportu EBI 26/2022 - Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za III kwartał 2022 r.
11:11 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (29/2022) Korekta raportu EBI 20/2022 - Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za II kwartał 2022 r.
05/12/22 12:36 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (28/2022) Termin przekazania korekty raportów okresowych za II i III kw. 2022 r.
07/11/22 11:39 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (27/2022) Korekta raportu EBI 20/2022 - Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za II kwartał 2022 r.
04/11/22 21:34 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (26/2022) Skonsolidowany raport kwartalny zawierający dane jednostkowe za III kwartał 2022 r.
03/11/22 15:46 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (25/2022) Termin przekazania korekty raportu okresowego za II kw. 2022 r.
27/09/22 15:41 FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 27.09.2022 r.
13:05 brak uprawnień FOTO VOLT EKO ENERGIA SA (24/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTO VOLT EKO ENERGIA Spółka Akcyjna w dniu 27 września 2022 r.