Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 09:45
kontakt
ADVERTIG

Komunikaty

11/04/24 10:21 brak uprawnień ADVERTIGO SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
11/03/24 19:09 brak uprawnień ADVERTIGO SA (2/2024) Raport roczny za 2023 rok obrotowy
25/01/24 14:58 brak uprawnień ADVERTIGO SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
07/11/23 22:15 brak uprawnień ADVERTIGO SA (7/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
07/08/23 19:10 brak uprawnień ADVERTIGO SA (6/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
28/06/23 19:52 ADVERTIGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
14:07 brak uprawnień ADVERTIGO SA (5/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
01/06/23 09:32 brak uprawnień ADVERTIGO SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2023 r.
09:28 ADVERTIGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2023 r.
08/05/23 18:30 brak uprawnień ADVERTIGO SA (3/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
05/03/23 18:40 brak uprawnień ADVERTIGO SA (2/2023) Raport roczny za 2022 rok obrotowy
11/01/23 13:59 brak uprawnień ADVERTIGO SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
04/11/22 17:19 brak uprawnień ADVERTIGO SA (12/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
03/11/22 13:52 brak uprawnień ADVERTIGO SA (11/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską
04/08/22 20:05 brak uprawnień ADVERTIGO SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.