Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 02:49
kontakt
ALDA

Komunikaty

27/06/22 22:04 brak uprawnień ALDA SA (13/2022) Uzupełnienie raportu nr 12/2022 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
20:44 ALDA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 roku
20:39 brak uprawnień ALDA SA (12/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
20:37 brak uprawnień ALDA SA (11/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 r.
24/06/22 09:23 brak uprawnień ALDA SA (10/2022) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r.
09/06/22 23:30 brak uprawnień ALDA SA (9/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku
23:24 ALDA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku
31/05/22 14:26 brak uprawnień ALDA SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.
14:21 ALDA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.
26/05/22 01:33 brak uprawnień ALDA SA (7/2022) Raport roczny za rok 2021
21/05/22 21:29 brak uprawnień ALDA SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
16/05/22 20:51 brak uprawnień ALDA SA (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
09/05/22 22:57 brak uprawnień ALDA SA (4/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2022 r.
01/04/22 08:51 ALDA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
13/02/22 13:07 brak uprawnień ALDA SA (3/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku