Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:18
kontakt
KBJSA

Komunikaty

16/08/22 22:27 brak uprawnień KBJ SA (10/2022) Rejestracja zmian statutu przez Sąd
11/08/22 18:26 brak uprawnień KBJ SA (9/2022) Raport okresowy KBJ S.A. za II kwartał 2022 r.
05/07/22 15:43 brak uprawnień KBJ SA (8/2022) Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego statutu
28/06/22 16:11 KBJ S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2022 r.
16:02 brak uprawnień KBJ SA (7/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ KBJ oraz dokonane zmiany Statutu
15:58 brak uprawnień KBJ SA (6/2022) Powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej KBJ na nową kadencję
20/06/22 12:58 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki KBJ S.A.
10/06/22 21:21 brak uprawnień KBJ odwołał dotychczasową politykę dywidendową
20:43 KBJ S.A.: Odwołanie polityki dywidendy oraz rekomendacja Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2021 r.
02/06/22 17:33 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki KBJ SA
01/06/22 22:47 brak uprawnień KBJ SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
22:45 KBJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
30/05/22 11:21 KBJ S.A.: Zawarcie umowy Enterprise Support dla NPB
12/05/22 20:25 brak uprawnień KBJ SA (4/2022) Raport okresowy KBJ S.A. za I kwartał 2022 r.
20:18 brak uprawnień KBJ SA (3/2022) Raport roczny KBJ S.A. za rok obrotowy 2021