Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 14:47
kontakt
IGORIA

Komunikaty

14/02/24 08:11 brak uprawnień IGORIA TRADE SA (2/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku
08/01/24 09:28 brak uprawnień IGORIA TRADE SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
19/12/23 09:20 brak uprawnień IGORIA TRADE SA (12/2023) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok 2023 i 2024
14/11/23 10:23 brak uprawnień IGORIA TRADE SA (11/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku.
11/08/23 14:48 brak uprawnień IGORIA TRADE SA (10/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
27/06/23 12:40 brak uprawnień IGORIA TRADE SA (9/2023) Uzupełnienie do raportu 7/2023 - treść uchwał podjętych na ZWZ
26/06/23 18:46 brak uprawnień IGORIA TRADE SA (8/2023) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
16:41 IGORIA TRADE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczy głosów na ZWZ
16:35 brak uprawnień IGORIA TRADE SA (7/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Igoria Trade S.A.
22/06/23 13:22 brak uprawnień IGORIA TRADE SA (6/2023) Powołanie Prezesa Zarządu
07/06/23 20:25 brak uprawnień IGORIA TRADE SA (5/2023) Nałożenie sankcji administracyjnej
29/05/23 17:32 brak uprawnień IGORIA TRADE SA (4/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2023 roku.
17:29 IGORIA TRADE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21/03/23 12:30 brak uprawnień IGORIA TRADE SA (2/2023) Raport roczny za 2022 rok
30/01/23 10:32 brak uprawnień IGORIA TRADE SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku