Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.04, godz. 01:42
kontakt
CFBPS

Komunikaty

14/08/23 07:38  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (12/2023) Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za II kwartał 2023 roku
04/05/23 19:51  brak uprawnień Centrum Finansowe wypłaci 0,65 zł dywidendy na akcję
17:45  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (10/2023) Powołanie członka Rady Nadzorczej
17:29  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (9/2023) Wypłata dywidendy za 2022 rok
17:22 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Centrum Finansowe Spółka Akcyjna w dniu 4 maja 2023 r.
17:13  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (8/2023) Informacja nt. treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 maja 2023 r.
05/04/23 17:35  brak uprawnień Centrum Finansowe chce wypłacić 0,65 zł dywidendy na akcję
17:28  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 maja 2023 r.
17:24 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 maja 2023 r.
17:14 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022
31/03/23 17:17  brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (6/2023) Raport roczny spółki Centrum Finansowe S.A. za 2022 rok
23/03/23 17:41 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022
10/03/23 18:02 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Intencja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022
27/02/23 17:15  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CENTRUM FINANSOWE S.A.
17/02/23 18:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CENTRUM FINANSOWE S.A.