Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:06
kontakt
CFBPS

Komunikaty

20/06/22 17:34 brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (23/2022) Korekta raportu bieżącego EBI nr 21/2022 dot. odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej
17:16 brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (22/2022) Korekta raportu bieżącego EBI nr 19/2022 dot. treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 czerwca 2022 r.
15/06/22 19:59 brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (21/2022) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej
15:11 brak uprawnień Centrum Finansowe wypłaci 0,44 zł dywidendy na akcję
15:07 brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (20/2022) Wypłata dywidendy za 2021 rok
15:01 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Centrum Finansowe Spółka Akcyjna w dniu 15 czerwca 2022 r.
14:51 brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (19/2022) Informacja nt. treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 czerwca 2022 r.
23/05/22 22:50 brak uprawnień Centrum Finansowe nie kupi 100 proc. akcji DM BPS
22:39 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych w związku ze stwierdzeniem braku możliwości akwizycji przez Spółkę DM BPS S.A.
19/05/22 17:38 brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (18/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 czerwca 2022 r.
17:34 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 czerwca 2022 r.
14:35 brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (17/2022) Nieodbycie Walnego Zgromadzenia zwołanego na 19 maja 2022 r.
17/05/22 19:30 brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (16/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
12/05/22 17:11 brak uprawnień CENTRUM FINANSOWE SA (15/2022) Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za I kwartał 2022 roku
29/04/22 14:46 CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów