Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 06:50
kontakt
COMPERIA

Komunikaty

28/06/22 15:54 COMPERIA.PL S.A.: kcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comperia.pl w dniu 27 czerwca 2022 roku
27/06/22 16:57 COMPERIA.PL S.A.: Treść uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl za rok 2021
31/05/22 15:36 COMPERIA.PL S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 9/2022 (Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. za rok 2021 wraz z projektami uchwał)
30/05/22 15:04 COMPERIA.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A. za rok 2021 wraz z projektami uchwał
18/05/22 21:43 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/05/22 17:19 COMPERIA.PL S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
28/04/22 14:04 COMPERIA.PL S.A.: Udzielenie prokury
14:03 COMPERIA.PL S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
14:02 COMPERIA.PL S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
15/03/22 03:28 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A.
03:24 COMPERIA.PL S.A.: COMPERIA.PL S.A.
24/02/22 09:58 COMPERIA.PL S.A.: Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego pozostałych akcji serii H Spółki
23/02/22 12:42  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki COMPERIA.PL S.A.
17/02/22 16:55 COMPERIA.PL S.A.: Powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki
27/01/22 16:09 COMPERIA.PL S.A.: Decyzja KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki serii H