Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 01:05
kontakt
3RGAMES

Komunikaty

26/09/23 17:19 3R Games S.A.: Ujęcie wyceny kosztów programu motywacyjnego oraz wstępne dane finansowe 3R Games S.A. za I półroczne 2023 roku
24/08/23 13:01 3R Games S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 25/2023 Premiera gry Thief Simulator VR: Richie R. Street na platformie Meta Quest 2
23/08/23 08:25 3R Games S.A.: Premiera gry Thief Simulator VR: Richie R. Street na platformie Meta Quest 2
17/08/23 20:36 3R Games S.A.: Zakończenie submisji Gry Thief Simulator VR: Richie R. Street na platformie Meta Quest 2.
25/07/23 14:49 3R Games S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Emitenta
17/07/23 13:35 3R Games S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
05/07/23 17:33 3R Games S.A.: Raport sprzedażowy gry Thief Simulator: Greenview Street VR i zmiana terminów raportowania wyników sprzedażowych
28/06/23 16:49 3R Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2023 roku
16:32 3R Games S.A.: Treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
07/06/23 17:16 3R Games S.A.: Raport sprzedażowy gry Thief Simulator: Greenview Street VR
01/06/23 18:57 3R Games S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 roku
31/05/23 17:28 3R Games S.A.: Rekomendacja dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
30/05/23 19:23 3R Games S.A.: 3R Games S.A. formularz raportu kwartalnego
15/05/23 17:29 3R Games S.A.: Zawarcie umowy na port gry Thief Simulator VR: Greenview Street na platformę Playstation VR2.
17:25 3R Games S.A.: Zawarcie umowy licencji na grę Thief Simulator