Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 11:29
kontakt
MEDICALG

Komunikaty

30/06/24 21:32  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2024) Raport roczny Browar Czarnków S.A. za rok obrotowy 2023
26/06/24 07:35  brak uprawnień Ceny miedzi na LME w Londynie najniższe od ponad 2 miesięcy
07:05  brak uprawnień Medicalgorithmics ma udostępnioną linię pożyczkową od BioFund w wysokości do 3 mln USD
06:56 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. umowy udostępniającej linię pożyczkową z BioFund Capital Management LLC
24/06/24 07:35  brak uprawnień Medicalgorithmics ma zgody na korzystanie z platformy DeepRhythm Platform w USA
07:12 MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o uzyskaniu przez Medicalgorithmics S.A. zgody na korzystanie z platformy DeepRhythm Platform na rynku amerykańskim
12/06/24 21:00 MEDICALGORITHMICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 12 czerwca 2024 r.
16:46 MEDICALGORITHMICS S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się w dniu 12 czerwca 2024 r.
13:25 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki
13:15 MEDICALGORITHMICS S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
10/06/24 09:17 MEDICALGORITHMICS S.A.: Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze otrzymane zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR
03/06/24 12:50  brak uprawnień Medicalgorithmics ma certyfikat CE dla nowej generacji algorytmów AI DeepRhythmAI
29/05/24 17:11 MEDICALGORITHMICS S.A.: MEDICALGORITHMICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/24 17:17 MEDICALGORITHMICS S.A.: Zgłoszenie kandydatury Przemysława A. Schmidta na Członka Rady Nadzorczej Spółki, projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 roku
20/05/24 18:00  brak uprawnień Medicalgorithmics szacuje przychody z nowych klientów IDTF w USA na 440 tys. zł/m-sc