Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 11:05
kontakt
GRMEDIA

Komunikaty

19/05/23 15:03  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (7/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.
15:02 GREMI MEDIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.
16/05/23 17:29 GREMI MEDIA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy najmu.
15/05/23 16:08 GREMI MEDIA S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza o udziale w głosach.
04/05/23 10:58 GREMI MEDIA S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza o udziale w głosach.
26/04/23 17:51  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) spółki GREMI MEDIA S.A
20/04/23 18:09  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C(1) spółki GREMI MEDIA S.A
28/03/23 16:46  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (5/2023) Rejestracja zmiany Statutu Gremi Media S.A.
21/03/23 17:52  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (4/2023) Raport roczny skonsolidowany za rok 2022.
17:49  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (3/2023) Raport roczny jednostkowy za rok 2022.
10/02/23 10:35  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (2/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C(2) Gremi Media Spółka Akcyjna
09/02/23 15:51 GREMI MEDIA S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza o udziale w głosach.
15:47 GREMI MEDIA S.A.: Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
03/02/23 15:43 GREMI MEDIA S.A.: Transakcja wykonywana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
02/02/23 18:52 GREMI MEDIA S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji serii C(2)