Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 21:08
kontakt
GRMEDIA

Komunikaty

21/05/24 14:26  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (11/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.
14:22 GREMI MEDIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.
15/05/24 20:07  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (10/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15:08  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (9/2024) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
10/05/24 18:20  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C(2) spółki GREMI MEDIA S.A
15/04/24 18:36  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (8/2024) Zakres przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w ramach "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
13/04/24 12:57 GREMI MEDIA S.A.: Zawiadomienie o udziale w głosach
12/04/24 15:45 GREMI MEDIA S.A.: Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
12:56 GREMI MEDIA S.A.: Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
20/03/24 18:41  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (7/2024) Raport roczny skonsolidowany za rok 2023.
18:35  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (6/2024) Raport roczny jednostkowy za rok 2023.
19/02/24 16:56 GREMI MEDIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.
16:53  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (5/2024) Zmiany w Radzie Nadzorczej Gremi Media S.A.
16:51  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (4/2024) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.
GREMI MEDIA S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.