Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.03, godz. 19:06
kontakt
BINARYHE

Komunikaty

15/11/22 00:08  brak uprawnień BINARY HELIX SA (9/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.
09/11/22 14:49  brak uprawnień BINARY HELIX SA (8/2022) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
12/08/22 23:42  brak uprawnień BINARY HELIX SA (7/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
30/06/22 16:03 BINARY HELIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2022roku
15:43  brak uprawnień BINARY HELIX SA (6/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
01/06/22 12:24 BINARY HELIX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał
12:06  brak uprawnień BINARY HELIX SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał
31/05/22 19:28  brak uprawnień BINARY HELIX SA (4/2022) Raport roczny za 2021 rok
15/05/22 18:34  brak uprawnień BINARY HELIX SA (3/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
25/03/22 20:17 BINARY HELIX S.A.: Zawarcie przez podmiot zależny Binary Helix S.A. umowy licencyjnej na produkcję i sprzedaż hybrydowych turbin wiatrowych oraz hybrydowych źródeł energii GreenBox
14/02/22 17:10  brak uprawnień BINARY HELIX SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
16:15 BINARY HELIX S.A.: Zawarcie przez podmiot zależny Binary Helix S.A. umowy na dystrybucję urządzeń Emitenta
25/01/22 13:20  brak uprawnień BINARY HELIX SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
22/12/21 18:59 BINARY HELIX S.A.: Binary Helix S.A. przesunięcie terminu przedstawienia zweryfikowanej strategii rozwoju
21/12/21 16:42 BINARY HELIX S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza