Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 06:48
kontakt
MEDAPP

Komunikaty

15/05/24 18:10  brak uprawnień MEDAPP SA (5/2024) Raport okresowy Emitenta za I kwartał 2024 roku
19/04/24 12:40  brak uprawnień MEDAPP SA (4/2024) Zmiana adresu siedziby Emitenta
15/04/24 16:11  brak uprawnień MEDAPP SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024?
02/04/24 16:07 MEDAPP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
15:27 MEDAPP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
27/03/24 15:22 MEDAPP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
15:19 MEDAPP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
14/02/24 18:25  brak uprawnień MEDAPP SA (2/2024) Raport okresowy Emitenta za IV kwartał 2023 roku
25/01/24 11:29  brak uprawnień MEDAPP SA (1/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
28/12/23 14:31 MEDAPP S.A.: Złożenie wniosku o udzielenie patentu w spółce Medapp Radiotherapy Sp. z o.o.
11/12/23 21:11 MEDAPP S.A.: Podpisanie umowy o dofinansowanie z NCBiR
06/12/23 17:53 MEDAPP S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej MedApp Clinical Research Sp. z o.o.
01/12/23 10:17  brak uprawnień MEDAPP SA (25/2023) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2023
14/11/23 19:12  brak uprawnień MEDAPP SA (24/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
10/11/23 18:28  brak uprawnień MEDAPP SA (23/2023) Powołanie prokurenta