Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 04:06
kontakt
MEDAPP

Komunikaty

05/08/22 19:40  brak uprawnień MEDAPP SA (12/2022) Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 25/2020 z dnia 6.08.2020 r.
01/07/22 12:12 MEDAPP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 29.06.2022 roku
30/06/22 10:15  brak uprawnień MEDAPP SA (11/2022) Uchwały podjęte na ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku
28/06/22 16:12 MEDAPP S.A.: Złożenie zgłoszenia produktu CarnaLife Holo do Agencji Żywności i Leków w Stanach Zjednoczonych (U.S. Food and Drug Administration, FDA)
23/06/22 11:11 MEDAPP S.A.: Zawarcie Umowy współpracy zawierającej warunki licencji Systemu CarnaLife Holo ze spółką AWP P_C Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
15/06/22 16:18  brak uprawnień MEDAPP SA (10/2022) Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie zwołane na dzień 29.06.2022 r.
03/06/22 20:25  brak uprawnień MEDAPP SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał
20:10 MEDAPP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał
09:26 MEDAPP S.A.: Wniosek Zarządu MedApp S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021
18/05/22 07:38  brak uprawnień East Value Research podwyższył wartość godziwą dla akcji MedApp do 0,94 zł
16/05/22 09:31 MEDAPP S.A.: Otrzymanie certyfikacji dla produktu CarnaLife Holo na rynku Federacyjnej Republiki Brazylii
12/05/22 18:34  brak uprawnień MEDAPP SA (8/2022) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 roku
11/05/22 13:54  brak uprawnień MedApp zawarł umowę dystrybucyjną z Promedica Praha Group
13:11 MEDAPP S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej z PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska)
29/04/22 20:24  brak uprawnień MEDAPP SA (7/2022) Raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2021