Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 04:04
kontakt
SOLAR

Komunikaty

15/11/22 15:28 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/22 11:33 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2022 roku
10/10/22 12:34 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2022 roku
30/09/22 18:41 SOLAR COMPANY S.A.: SOLAR COMPANY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/22 14:10 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2022 roku
25/08/22 15:21  brak uprawnień Akcjonariusze Solar Company złożyli oferty sprzedaży łącznie 52.925 akcji spółki
15:12 SOLAR COMPANY S.A.: Podsumowanie złożonych Spółce ofert sprzedaży akcji własnych
10/08/22 14:30 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2022 roku
09/08/22 17:52  brak uprawnień Solar Company zaprosił do sprzedaży do 220.356 akcji własnych po 5,5 zł
17:43 SOLAR COMPANY S.A.: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.
08/07/22 12:33 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2022 roku
23/06/22 16:11 SOLAR COMPANY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.
16:08 SOLAR COMPANY S.A.: Treść uchwał podjętych w dniu 23 czerwca 2022 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
10/06/22 15:37 SOLAR COMPANY S.A.: Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2022 roku
25/05/22 16:02 SOLAR COMPANY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na czwartek, dnia 23 czerwca 2022 roku