Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 18:39
kontakt
AILLERON

Komunikaty

30/08/23 08:12  brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Ailleron, cena docelowa akcji 26 zł
04/08/23 16:41 AILLERON S.A.: Informacja o wypowiedzeniu przez Spółkę umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. na wdrożenie platformy bankowości transakcyjnej dla firm w zakresie bankowości internetowej i mobilnej
20/07/23 12:11 AILLERON S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Ailleron S.A.
17/07/23 12:42 AILLERON S.A.: Powołanie do Zarządu Spółki Pana Piotra Piątosy
29/06/23 16:12 AILLERON S.A.: Powiadomienie o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez Członka Zarządu Spółki
13:16 AILLERON S.A.: Zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich
27/06/23 18:58 AILLERON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Ailleron S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.
18:52  brak uprawnień Ailleron wypłaci 1 zł dywidendy na akcję
18:48 AILLERON S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
18:44 AILLERON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 27 czerwca 2023 r.
22/06/23 13:37 AILLERON S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku
02/06/23 17:13 AILLERON S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2023 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. na dzień 27 czerwca 2023 rok
12:11 AILLERON S.A.: Informacja o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki
31/05/23 18:36 AILLERON S.A.: Zawarcie aneksu do umowy najmu powierzchni biurowej w Krakowie
18:21 AILLERON S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej listu intencyjnego o negocjacjach zmiany umowy najmu z PODIUM PARK