Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:19
kontakt
AILLERON

Komunikaty

22/07/22 14:24 AILLERON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. na dzień 17 sierpnia 2022 roku
21/07/22 11:18 AILLERON S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
15/07/22 10:28 AILLERON S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
22/06/22 15:54  brak uprawnień Ailleron wypłaci 0,32 zł dywidendy na akcję
15:38 AILLERON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Ailleron SA w dniu 21 czerwca 2022 r.
15:35 AILLERON S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA dotycząca wypłaty dywidendy
15:31 AILLERON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 21 czerwca 2022 r.
20/06/22 15:07 AILLERON S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A.
25/05/22 17:16 AILLERON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. na dzień 21 czerwca 2022 roku
24/05/22 10:53  brak uprawnień Ailleron chce do I kw. 23 kupić spółkę o przychodach rzędu 100 mln zł, nie planuje buy backu
23/05/22 18:09 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08:53  brak uprawnień Ailleron chce wypłacić 0,32 zł dywidendy na akcję
20/05/22 17:51 AILLERON S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych za lata 2022-2023
17:40 AILLERON S.A.: Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
19/05/22 16:13 AILLERON S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 roku