Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 22:09
kontakt
AILLERON

Komunikaty

13/06/24 09:44  brak uprawnień Noble Securities podwyższyło rekomendację dla Aillerona do "kupuj"
12/06/24 16:06 AILLERON S.A.: Informacja o zmianach w Programie Opcji Menedżerskich
11/06/24 18:38  brak uprawnień Ailleron chce zakończyć działalność spółek zależnych w USA i Azji
17:10 AILLERON S.A.: Informacja o podjęciu działań w celu zakończenia działalności spółek zależnych: Ailleron Global Inc. oraz Ailleron Asia PTE. LTD.
05/06/24 15:51  brak uprawnień Ailleron podpisał umowę ramową o współpracy z Credit Agricole BP ws. nowych technologii
15:39 AILLERON S.A.: Zawarcie umowy ramowej o współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.
28/05/24 17:39 AILLERON S.A.: Uprawomocnienie się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu ugody mediacyjnej zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz umorzeniu postępowania sądowego
12:21 AILLERON S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2024 roku w związku z wnioskiem Akcjonariusza oraz treść projektu uchwały
27/05/24 11:14  brak uprawnień Ailleron skupia się m.in. na zwiększeniu sprzedaży eksportowej i dalszej sprzedaży produktu LiveBank
08:07  brak uprawnień Wyniki Ailleron w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:52 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/24 20:20 AILLERON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. na dzień 19 czerwca 2024 roku
20/05/24 07:04  brak uprawnień Software Mind planuje kolejne akwizycje i poszerzenie oferty na strategicznych rynkach
17/05/24 11:15 AILLERON S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 roku
26/04/24 18:14 AILLERON S.A.: AILLERON S.A.