Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 19:08
kontakt
NOWOFIRM

Komunikaty

16/08/22 17:52  brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (12/2022) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta
17:50  brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (11/2022) Rejestracja zmiany nazwy Emitenta
17:19  brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (10/2022) Raport okresowy za 2 kwartał 2022 roku
01/07/22 10:45 NOWOCZESNA FIRMA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 roku
10:38  brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (9/2022) Treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.06.2022 roku
03/06/22 15:09 NOWOCZESNA FIRMA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku
14:59  brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku
16/05/22 23:35  brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (7/2022) Raport okresowy za 1 kwartał 20212 roku
11/05/22 18:08 NOWOCZESNA FIRMA: Otrzymanie wezwania do zapłaty
08/03/22 19:09  brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (6/2022) Raport roczny za 2021 rok
03/03/22 13:16  brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (5/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
28/02/22 14:48  brak uprawnień NOWOCZESNA FIRMA SA (4/2022) Naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
14:43 NOWOCZESNA FIRMA: Informacja o umorzeniu śledztwa ws. przedłożenia w PARP poświadczającej nieprawdę promesy pożyczki w celu uzyskania przez Emitenta dofinansowania
14:37 NOWOCZESNA FIRMA: Informacja o złożeniu odwołania od decyzji PARP ws. zwrotu dofinansowania
14:31 NOWOCZESNA FIRMA: Informacja o otrzymaniu decyzji PARP ws. zwrotu dofinansowania