Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 23:15
kontakt
EKOBOX

Komunikaty

15/05/24 19:34 brak uprawnień EKOBOX SA (7/2024) Raport kwartalny EKOBOX S.A. oraz Grupy Kapitałowej za I kwartał 2024
10/05/24 21:08 EKOBOX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2024 roku
20:56 brak uprawnień EKOBOX SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2024 roku
19:07 brak uprawnień EKOBOX SA (5/2024) Skonsolidowany Raport Roczny za 2023 rok Grupy Kapitałowej EKOBOX S.A.
19:01 brak uprawnień EKOBOX SA (4/2024) Jednostkowy Raport Roczny za 2023 rok EKOBOX S.A.
15/04/24 16:02 brak uprawnień EKOBOX SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
14/02/24 17:42 brak uprawnień EKOBOX SA (2/2024) Raport kwartalny EKOBOX S.A. oraz Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2023
29/01/24 15:54 brak uprawnień EKOBOX SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
11/12/23 15:55 brak uprawnień EKOBOX SA (24/2023) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych
14/11/23 17:38 brak uprawnień EKOBOX SA (23/2023) Raport kwartalny EKOBOX S.A. oraz Grupy Kapitałowej za III kwartał 2023
14/08/23 17:21 brak uprawnień EKOBOX SA (22/2023) Raport kwartalny EKOBOX S.A. oraz Grupy Kapitałowej za II kwartał 2023 roku
26/07/23 17:22 EKOBOX S.A.: Otrzymanie istotnych umów
17:14 brak uprawnień EKOBOX SA (21/2023) Otrzymanie istotnych umów
27/06/23 14:52 EKOBOX S.A.: Otrzymanie istotnej umowy
14:43 brak uprawnień EKOBOX SA (20/2023) Otrzymanie istotnej umowy