Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 04:48
kontakt
CASPARAM

Komunikaty

25/05/23 16:18 CASPAR AM SA: Zgłoszenie przez Akcjonariuszy kandydatur do Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki
23/05/23 15:17 CASPAR AM SA: Korekta numeracji raportu bieżącego nr 10/2023 z dnia 19 maja 2023 roku oraz numeracji raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 19 maja 2023 roku.
19/05/23 16:51 CASPAR AM SA: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.
16:46 CASPAR AM SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.
11/05/23 21:40 CASPAR AM SA: HASH(0x34e9040)
05/05/23 13:51 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
26/04/23 15:25  brak uprawnień Caspar Asset Management chce wypłacić 0,56 zł dywidendy na akcję
15:19 CASPAR AM SA: Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2022 rok (w tym wypłacie dywidendy)
24/04/23 12:56 CASPAR AM SA: Rezygnacja z funkcji Prezesa i Członka Zarządu Spółki
05/04/23 16:26 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
30/03/23 17:52 CASPAR AM SA: CASPAR AM SA
17:35 CASPAR AM SA: CASPAR AM SA
03/03/23 14:25 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
27/02/23 16:43 CASPAR AM SA: Wskazanie osób uprawionych do udziału w Programie Motywacyjnym w Grupie Kapitałowej Caspar Asset Management S.A., wyznaczenie celów finansowych i niefinansowych, wskazanie indywidualnej puli rocznej oraz wskazanie łącznej puli rocznej w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w roku obrotowym 2023
03/02/23 09:46 CASPAR AM SA: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.