Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 19:41
kontakt
INCANA

Komunikaty

21/09/23 18:57 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki INCANA S.A. W UPADŁOŚCI
01/09/23 18:04 brak uprawnień GPW: Komunikat: INCANA S.A. W UPADŁOŚCI
31/08/23 14:27 brak uprawnień INCANA SA W UPADŁOŚCI (11/2023) Raport okresowy za drugi kwartał 2023 roku
31/07/23 17:36 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki INCANA S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na rynku NewConnect
28/07/23 10:57 brak uprawnień INCANA SA (10/2023) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu INCANA Spółka Akcyjna
27/07/23 21:08 INCANA S.A.: Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości INCANA S.A.
21:01 brak uprawnień INCANA SA (9/2023) Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości INCANA S.A.
30/06/23 19:30 INCANA S.A.: Wykz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INCANA S.A. z dnia 30.06.2023
19:14 brak uprawnień INCANA SA (8/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023r
28/06/23 09:26 brak uprawnień INCANA SA (7/2023) Wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego
09:23 INCANA S.A.: Wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego
23/06/23 17:10 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki INCANA S.A. notowanych na rynku NewConnect
21/06/23 15:04 brak uprawnień INCANA SA (6/2023) Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
15:01 INCANA S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
15/06/23 18:54 brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki INCANA S.A. notowanych na rynku NewConnect