Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 03:14
kontakt
FEMTECH

Komunikaty

06/07/22 16:42  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (13/2022) Dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego
01/07/22 14:01 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Notyfikacja podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
30/06/22 15:25  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (12/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii F
15:21 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie umowy subskrypcji i zakończenie emisji akcji serii F
15:16 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Przedłużenie terminu zawarcia umowy ramowej w zakresie odkupu wierzytelności BNPL
14:34  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (11/2022) Częściowy wykup obligacji AO
27/06/22 20:43 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie umowy przyrzeczonej i nabycie udziałów w spółce Payment Technology Sp. z o. o.
24/06/22 18:51 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie aneksu do warunkowej przedwstepnej umowy sprzedaży udziałów w spółce
21/06/22 19:04 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego
13/06/22 15:20 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 13 czerwca 2022 r.
15:11  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (10/2022) Treść uchwał powziętych w trakcie obrad ZWZ Femion Technology S.A.
06/06/22 18:20 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego
01/06/22 18:23 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji
16:32 FEMION TECHNOLOGY S.A.: Postanowienie o wpisie połączenia spółek
24/05/22 15:19  brak uprawnień FEMION TECHNOLOGY SA (9/2022) Zmiana uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego