Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 20:24
kontakt
GKSKATOW

Komunikaty

10/03/23 14:56 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (6/2023) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki (uzupełnienie raportu nr 5/2023 o życiorys Wiceprezesa Zarządu)
28/02/23 11:31 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (5/2023) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
17/02/23 14:33 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.
11:42 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (4/2023) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii AC oraz zmiany statutu Spółki
30/01/23 16:52 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja uprawiania sportu w 2023 roku".
27/01/23 15:57 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (3/2023) Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
23/01/23 16:23 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (2/2023) Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
05/01/23 13:27 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (1/2023) Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 r.
22/11/22 16:03 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.
15:34 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (14/2022) Zakończenie współpracy z Wiceprezesem Zarządu Spółki
17/11/22 15:54 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (13/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii AC spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach
27/10/22 15:44 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (12/2022) Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022 r.
20/10/22 17:31 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (11/2022) Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
28/07/22 15:51 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (10/2022) Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022 r.
15/06/22 17:02 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (9/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej IX kadencji