Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 14:02
kontakt
GKSKAT

Komunikaty

25/06/24 15:14 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r.
14:56  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (14/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 25 czerwca 2024 r.
22/05/24 13:49 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
26/04/24 14:01  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (13/2024) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2024 r.
18/04/24 13:10 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 18 kwietnia 2024 r.
12:46  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (12/2024) Powołanie Członka Rady Nadzorczej GKS GieKSa Katowice S.A.
12:44  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (11/2024) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 18 kwietnia 2024 r.
15/04/24 15:56  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (10/2024) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta
12:20  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (9/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
12/04/24 12:44  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (8/2024) Raport roczny za 2023 r.
11/04/24 15:58  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (7/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
28/03/24 11:54  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (6/2024) Korekta raportu bieżącego nr 5/2024 z dnia 27.03.2024 r. - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta
27/03/24 18:30  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (5/2024) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta
22/03/24 13:00 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 4/2024 dotyczącego zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:02 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.