Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 03:32
kontakt
ZAMET

Komunikaty

29/06/22 16:33 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 roku.
16:32 ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku.
28/06/22 09:08 ZAMET S.A.: Informacja o istotnych działaniach restrukturyzacyjnych w spółce zależnej Emitenta.
02/06/22 17:01 ZAMET S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku.
16:58 ZAMET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/05/22 17:32 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/05/22 16:15 ZAMET S.A.: Zawarcie istotnej umowy z Konecranes Finland Corporation.
29/04/22 17:41 ZAMET S.A.: ZAMET S.A.
17:37 ZAMET S.A.: ZAMET S.A.
09:15 ZAMET S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia w sprawie ustanowienia tymczasowego zarządu upadłościowego niemieckiego kontrahenta Mostostalu Chojnice.
28/04/22 17:31 ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej mBank.
29/03/22 15:07  brak uprawnień Zamet zawarł porozumienie dot. współpracy z Aker Solutions AS w latach 2023-25
14:54 ZAMET S.A.: Informacja o zawarciu porozumienia dotyczącego współpracy z Aker Solutions AS w okresie 2023-2025.
17/03/22 19:11 ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności BNP Paribas Bank Polska.
28/01/22 07:12 ZAMET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.