Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 13:00
kontakt
ZAMET

Komunikaty

09/03/23 17:32 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 marca 2023 roku.
17:10 ZAMET S.A.: Informacja o powołaniu osoby nadzorującej.
17:02 ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 marca 2023 r. oraz treść uchwał poddanych pod głosowanie, a niepodjętych.
16:56 ZAMET S.A.: Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 marca 2023 r.
03/03/23 14:07 ZAMET S.A.: Informacja o zgłoszeniu projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 marca 2023 roku.
02/03/23 16:55 ZAMET S.A.: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Zamet S.A.
24/02/23 17:48 ZAMET S.A.: Informacja o rezygnacji osób nadzorujących - uzupełnienie raportu nr 5/2023
21/02/23 17:24 ZAMET S.A.: Informacja o rezygnacji osób nadzorujących.
09/02/23 19:21 ZAMET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
01/02/23 14:49 ZAMET S.A.: Zawarcie umowy o gwarancje ubezpieczeniowe.
30/01/23 19:44 ZAMET S.A.: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A.
10/01/23 14:23 ZAMET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
29/11/22 17:43 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/22 16:52 ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu umowy o linię kredytową.
30/09/22 17:46 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego