Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 07:23
kontakt
PTWP

Komunikaty

30/06/22 12:53 PTWP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2022 roku
12:12  brak uprawnień PTWP SA (9/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
29/06/22 16:39 PTWP S.A.: Założenie spółki zależnej - PTWP Obiekty sp. z o.o.
16:12  brak uprawnień PTWP SA (8/2022) Dywidenda za 2021 r.
15:04  brak uprawnień PTWP SA (7/2022) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24/06/22 12:19 PTWP S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
15/06/22 11:44 PTWP S.A.: Informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
14/06/22 12:44 PTWP S.A.: Informacja o podjęciu przez Spółki Zależne Uchwał dotyczących wypłaty dywidendy za rok 2021
08/06/22 11:25 PTWP S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR
31/05/22 17:10  brak uprawnień PTWP chce wypłacić 2,54 zł dywidendy na akcję
16:54 PTWP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:44  brak uprawnień PTWP SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:22 PTWP S.A.: rekomendacja Zarządu co do dywidendy
16:20 PTWP S.A.: Osiągnięcie wyniku umożliwiającego realizację Programu Motywacyjnego
16:11  brak uprawnień PTWP SA (5/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok