Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 23:55
kontakt
RYVU

Komunikaty

26/05/23 16:17 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Korekta raportu bieżącego w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki / Correction of the current report on the convening of the Company's Annual General Meeting
25/05/23 14:28 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program
14:26 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program
14:23 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program
14:20 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego - art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program - Article 19 of MAR
23/05/23 17:01 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - art. 19 MAR / Notification from a person discharging managerial responsibilities in the Company - Article 19 of MAR
18/05/23 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
16/05/23 17:31 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od PTE Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów / Notification from PTE Allianz Polska S.A. of a change in its share in the total number of votes in the Company
17:03 RYVU THERAPEUTICS S.A.: RYVU THERAPEUTICS S.A. formularz raportu kwartalnego
11/05/23 17:01  brak uprawnień Dane w badaniu fazy Ib RVU120 wykazują korzystny profil bezpieczeństwa i obiecujące oznaki skuteczności
16:08 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Prezentacja nowych danych klinicznych i przedklinicznych dla RVU120 podczas nadchodzącego Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2023 / New clinical and preclinical data on RVU120 to be presented at the upcoming 2023 European Hematology Association Congress
05/05/23 17:29  brak uprawnień Ryvu Theraupeutics wyemituje na rzecz EBI prawie 600 tys. warrantów subskrypcyjnych
17:18 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zawarcie umowy w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego / Conclusion of an agreement for the issuance of subscription warrants to the European Investment Bank
20/04/23 14:39 RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zawarcie umów na usługi uruchomienia (ang. start-up) faz II badań klinicznych RVU120 u pacjentów z AML/HR-MDS / Conclusion of the agreements concerning Phase II start-up services for RVU120 clinical studies in AML/HR-MDS
17/04/23 10:16  brak uprawnień BM Pekao podwyższyło cenę docelową akcji Ryvu Therapeutics do 86,5 zł